I'm on Twitter

I create websites with

Osaka 20 Aug 2013

Great Dinosaurs Empire 2013

นิทรรศการไดโนเสาร์นี่ก็จะต่างจากในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ตรงที่จะไม่ได้เน้นโครงกระดูกไดโนเสาร์ครับ แต่ในนิทรรศการจะจัดแสดงไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ให้เราชมกัน ในไทยก็เคยนำเข้ามาจัดแสดงกันอยู่นานๆครั้ง ถ่ายภาพออกมามันกลายเป็นรูปปั้นธรรมดาๆเลย ความจริงมันขยับหัวขยับหางขยับปากได้ทุกตัวครับ


sub desc