I'm on Twitter

I create websites with

Osaka 19 Aug 2013

>EVANGELION cross JAPANESS SWORD

หลายครั้งที่ในประเทศเรานำเอกลักษณ์ประจำชาติมาผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ มักจะถูกมองว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาแต่โบราณ หากจะทำก็ต้องห้ามอ้างอิงชาติหรือสังคมใด เพราะจะทำให้ขัดกับภาพลักษณ์เดิม แต่สำหรับบางคนเล็งเห็นว่า หากหยิบวัฒนธรรมมาผูกกับสื่อในปัจจุบัน ที่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย แต่กลับส่งผลให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับเข้าใจความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติมากขึ้น กลายเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกทางซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและโดดเด่นขึ้น sub desc

NEXT 21 - Tanimachi Osaka

หลังจากดูศิลปะร่วมสมัยเสร็จคราวนี้มาดูสถาปัตยกรรมกันต่อ Next 21 เป็นโปรเจคในปี 1994 สร้างบ้าน 18 ยูนิต (ครอบครัวคนญี่ปุ่นในตัวเมืองจะอยู่อพาทเม้นกัน เป็นห้องๆเล็กเหมือนหอพัก แต่เค้าจะเรียกกันว่าบ้าน และเรียกหน่วยของมันทับศัพท์อังกฤษว่า ยูนิต เลยครับ) ให้มีพื้นที่ และความสะดวกสบาย ทันสมัย รอบล้อมด้วยธรรมชาติ โดยเน้นประหยัดทรัพยากรและการใช้พลังงาน www.osakagas.co.jp/rd/next21


sub desc