Solar 

    Robot Kit

6 Solar Powered Toys

ชุดประกอบหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ซื้อจากร้าน TIGER ปี2012 ราคา 700 เยน ถ้าของ ELEKIT จะราคา 2415 เยน วางขายตั้งแต่ปี 2009 แล้ว ไม่แน่ใจเรื่องความแตกต่าง แต่ขนาดเท่ากัน ในกล่องประกอบด้วย ชิ้นส่วนพลาสติกให้เรามาแกะต่อเอง มอเตอร์1.2 volt และแผ่นโซลาร์เซลล์ 75 mA 


Solar Car

รถยนต์ ต่อมอเตอร์เข้ากับล้อหลัง เป็นตัวหมุนล้อให้รถวิ่งไปข้างหน้า

Solar Revolving Plane

เครื่องบิน บินเป็นวงกลมรอบเสา ใช้เหรียญถ่วงน้ำหนักให้แขนสองข้างหนักเท่ากัน พอมอเตอร์หมุนใบพัดแรงลมจะดันให้เครื่องบินเคลื่อนที่ได้


Solar Plane

เครื่องบินหมุนอยู่กับที่ มอเตอร์ต่อเข้ากับใบพัดทำให้ใบพัดหมุน


Solar Windmill กังหันลมที่หมุนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ไปขับมอเตอร์ตรงกังหัน ไม่ได้มีลมมาหมุนกังหันแล้วปั่นไฟสร้างพลังงาน


Solar Airboat

เรือพลังงานลม เคลื่อนที่ไปข้างหน้าบนผิวน้ำ โดยแรงลมจากการหมุนใบพัด


Solar Puppy

หมาขยับได้โดยแรงสั่นจากมอเตอร์ มอเตอร์ต่อตรงเข้ากับหางทำให้หางหมุนได้
ของเล่นชุดอื่นๆ


RobiSolar Powered Toys